Îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001 : 2015

În perioada 13-14 iulie 2023 angajații CAPCS au participat la atelierul de instruire privind Îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001 : 2015.

Evenimentul a fost organizat cu suportul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și Organizației Mondiale a Sănătății.

Atelierul de instruire a fost ghidat de dna Carmen Popescu, Dr. Farm. pr, ing., conf. univ., care a împărtășit cerințele standardului, dar și cele mai bune practici internaționale de aplicare și îmbunătățire a sistemului de management al calității conformprevederilor standardului ISO 9001 : 2015.