Educație pentru integritate

Angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au susținut cu succes testul de integritate și au obținut certificate în acest sens, urmare absolvirii, în luna martie, a cursului „Anticorupție și integritate”, organizat de către Centrul Național Anticorupție.

Totodată, rezultatele obținute demonstrează angajamentul CAPCS în vederea prevenirii manifestărilor de corupție și promovării unei culturi instituționale integre și solide, formând un comportament corect în toate activitățile desfășurate.

Procesul de creștere și întărire a integrității CAPCS continuă.