Dialogul între CAPCS și operatorii economici distribuitori desemnați câștigători în cadrul procedurii de achiziționare a articolelor parafarmaceutice

          La data de 7 noiembrie curent, Centrului Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a organizat o ședință la care au participat specialiști din cadru Centrului și cei 6 agenții economici desemnați câștigători la Licitația publică nr. 16/02060 din 26.09.16, privind achizitionarea articolelor parafarmaceutice conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017.

          Discuțiile au vizat mai multe subiecte cu privire la optimizarea procesului de aprovizionare a IMSP-urilor cu articolele parafarmaceutice.

          În special, conducerea CAPCS a atras atenția asupra aspectelor ce țin de finalizare a procesului de contractare.

          Reprezentanții companiilor câștigătoare: ÎM Becor SRL, Dita Estfarm SRL, Esculap Farm SRL, Lismedfarm SRL, ÎM Natusana SRL, SA SanFarmPrim au fost atenționați că, părțile nu pot efectua modificări în contractele expediate de către CAPCS și în special nu pot fi schimbate condițiile de livrare și achitare, decât cele prevăzute în documentația de atribuire.

          Totodată a fost vizat şi termenul de prezentare a contractelor de achiziții publice pentru procedura sus nominalizată. Până în present, la CAPCS au fost prezentate cca 50% din totalul de contracte încheiate, celelalte urmând să fie prezentate până la data de 10.11.2016.

          În cadrul ședinței de ieri, au fost înaintate un șir de propuneri în vederea optimizării procesului de contractare și executare a clauzelor contractuale de către părți.

          Ca urmare a discuțiilor, s-a decis:

 – până la data de 5 a fiecărei luni, IMSP-urile vor prezenta stocurile de produse parafarmaceutice din instituții;

 – până la data de 20 a fiecărei luni, beneficiarul va solicita, în scris, necesitățile pe contract de la distribuitor, o copie a solicitării va fi prezentată către CAPCS.

          Şedinţa a fost încheiată cu recomandarea directorului CAPCS, Ivan ANTOCI, de a organiza periodic astfel de şedinţe.