Detalii suplimentare referitoare la modalitatea specială de atribuire Acord-Cadru

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) apreciază interesul manifestat, respectiv, venim cu următoarele precizări:

Da, cu adevărat, acordul-cadru reprezintă o noutate atât în activitatea CAPCS, cât și în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova, însă, totodată, acesta prezintă mai multe beneficii, care pot contribui la sporirea eficienței dar și credibilității sistemului de achiziții publice. La stabilirea condițiilor incluse în acord-cadru, CAPCS a luat în calcul câțiva factori, precum:

  • achiziționarea bunurilor în mod repetitiv;
  • durata unei proceduri de achiziții clasice, inclusiv examinarea contestațiilor depuse, care pot dura între 3-6, uneori chiar și 12 luni;
  • necesitatea achiziționării dispozitivelor medicale în termene restrânse, în rezultatul obținerii de către beneficiarii finali a finanțărilor cum ar fi granturi, proiecte finanțate de ambasade/organizații internaționale, finanțări din partea autorităților locale, alocate în ultimul trimestru al anului de gestiune cu executare la fel pe anul de gestiune, etc.

Din experiența anterioară, se evidențiază impactul acordului-cadru încheiat urmare a procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303 din 29.12.2023 privind Achiziționarea implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2024-2027.

La caz, se lasă a fi subliniate următoarele:

  • procedura de achiziție publică a fost inițiată la data de 29.12.2023, acordul-cadrul a fost semnat la data de 14.02.2024, iar contractele subsecvente au fost semnate în termen de 20 de zile de la recepționarea necesarului prezentat de către beneficiari. Contractele subsecvente vor putea fi încheiate, ori de câte ori va fi nevoie, pe parcursul a 3 ani, în limita cantității prevăzute în acord;
  • în documentația de atribuire, reieșind din specificul bunurilor, s-au indicat condiții speciale (caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în acord), iar urmare a etapei de reofertate, s-a achiziționat un produs mai performat, de ultimă generație, care corespunde cerințelor tehnice, și la același preț ca și oferta în acord-cadru (în afara acordului-cadru același operator economic a ofertat același produs, mai scump cu cca 20%).

Acțiunile privind aplicarea acordului-cadru sunt conforme atât principiului utilizării eficiente a banilor publici și minimizării riscurilor autorităților contractante, statuat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cât și conceptului achizițiilor publice, care constă, de fapt, în satisfacerea necesităților obiective ale autorităților contractante și ca rezultat a interesului public prin achiziționarea bunurilor în termene rezonabile, conform cerințelor tehnice solicitate și la prețuri plafonate pe perioada acordului.

Context în care CAPCS, și-a propus în anul curent, încheierea de acorduri-cadru pentru mai multe bunuri achiziționate în mod repetitiv, pentru realizarea Programelor Naționale, Speciale, tratamentul bolilor rare, dispozitive medicale (Coduri generice), dar și alte bunuri.