Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, de comun cu Centrul Național de Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei, au organizat cursuri de instruire a persoanelor responsabile pentru achiziția medicamentelor și dispozitivelor medicale din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice

În perioada 01.03.2022 – 02.03.2022, în premieră, au fost organizate cursuri de instruire (on-line) pentru 432 de persoane (farmaciști și bioingineri/ingineri),

Obiectivele de bază ale instruirii fiind:

–         sporirea eficienței achizițiilor publice în sănătate sub asigurarea corectitudinii efectuării acestora;

–         minimizarea numărului de contestări;

–         diminuarea cheltuielilor și asigurarea unei bune funcționări a instituțiilor medico-sanitare publice;

Menționăm că, în cadrul instruirii, pe lângă experiența internațională a experților OMS, care au împărtășit cele mai bune practici internaționale în domeniul vizat, de asemenea, specialiști din cadrul Centrului, au relatat despre provocările, dificultățile și oportunitățile la toate etapele procedurilor centralizate de achiziții publice, inclusiv:

– Particularități de cuantificare a necesarului de medicamente la nivel național;

–  Elaborarea caietului de sarcini;

– Aspecte legislative. Etape și termene necesare pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice;

–  Contestații;

–  Contractarea;

– Monitorizarea executării contractelor de achiziții publice.

Atelierul de lucru a fost organizat cu suportul Ministerului Sănătății și al Organizației Mondiale a Sănătății, pentru ce aducem sincere mulțumiri.