În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din întreaga țară!

          În scopul îmbunătățirii activității și eficientizării sistemului de sănătate prin implementarea unui mecanism eficient şi optim de utilizare a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 10 octombrie 2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (Centru) (prin   HG nr. 599 din 27.06.18).

Rg02-2860