Informație cu privire la circuitul formularelor tipizate a documentelor primare cu regim special “Factură fiscală“

slide-2

1