ARHIVĂ REZULTATE MEDICAMENTE

Arhivă 2022

Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1642156483044

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Sănătatea Mintală pentru anul 2022 (repetat nr. 2)


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1644244093650

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (REPETAT)


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1648035840248

Achiziţionarea medicamentelor oncologice conform necesității IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1650025768453

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 2)


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/009

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 6)

Dispoziția Ministerului Sănătății al Republicii Moldova


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1648737451607

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1641838913170

Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat nr. 2)


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1635430813599

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1647427576788

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 3


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1648736602291

Achiziționarea medicamentelor Methadoni hydrochloridum 5 mg/ml și Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1650613219183

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 2


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1654696011945

Achiziţionarea medicamentului immunoglobulinum humanum antihepaticum 2000 UI, conform necesității IMSP SCR “Timofei Moșneaga”, pentru anul 2022


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1652773853251

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022, repetat 2

Rg02-1886

Rg02-1531


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1654603740449

Achiziționarea medicamentelor Abacavirum + Lamivudinum 60 mg + 30 mg și Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 2


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1656663613208

Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 7


 Rezultatele procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/010

Achiziționarea Substituentului proteic lipsit de Fenilalanină pentru copii > 1 an (1-8 ani) conținut de proteină 60 -65 g/100 g în scopul realizării Programului Național Fenilcetonurie „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022,repetat 4


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1657629505706

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 3


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644497579157

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 1


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669720104162

Achiziţionarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 2)


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr.ocds-b3wdp1-MD-1658926517269 

Achiziționarea medicamentului Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 3


Rezultatele Negocierii fără publicare nr. 22/011 

Achiziționarea medicamentelor Benzylpenicillinum și Fentanylum necesare IMSP pentru anul 2022


Rezultatele Cererii Ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1660646963266

Achiziționarea medicamentului Poractantum alfa 80 mg/ml 1.5 ml, necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului, pentru anul 2022


Rezultatele Cererii Ofertelor de prețuri nr. b3wdp1-MD-1663080347847

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Hipertensiunea pulmonară pentru anul 2022, repetat 3


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669640884527

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2023”, repetat 2


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666956960448

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023, repetat


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668090185073

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2023, repetat

Rg02-4951

Rg02-4952

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664806590057

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2023 

Rg02-4405

Rg02-4406

Rg02-4407

Lista de distribuție

Rg02-2825 din 06.07.2023 Dispoziție Nr. 345-d


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr.  ocds-b3wdp1-MD-1669644924373

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2023, repetat 2


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661859414046

Achiziționarea medicamentului Iopromidum necesar IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” pentru anul 2023 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666796259486

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală, pentru anul 2023 repetat

Dispoziția nr 816-d


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662996039464

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală, pentru anul 2023

Rg02-3565

Dispoziția nr 799-d


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669300643857

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 2)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667572395596

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 1)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668783757289

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă, pentru anul 2023 repetat 2


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 din 27.09.2022

Achiziționarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1665570163927

Achiziționarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 1)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1652704233604

Achiziţionarea soluției cardioplegice pentru anul 2023

Rg02-1634

Rg02-1635

Rg02-1636


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651660527794

Achiziționarea Surfactanților și Cafeinei citrat necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi” pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668088469609

Achiziționarea medicamentului Natrii chloridum necesar Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023,repetat 3


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667468714572

Achiziționarea medicamentelor Buprenorphinum 2 mg și 8 mg, pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663077888572 din 23.09.2022 

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu maladia Wilson Konovalov în scopul realizării Programului Național Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661867435590 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2023


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr.  ocds-b3wdp1-MD-1666106761904

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Securitatea Transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine pentru anul 2023, repetat


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1665065993346

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Pubertatea precoce, pentru anul 2023, repetat


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667487049145 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2023 repetat


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662457317722

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Hipertensiunea pulmonară pentru anul 2023


Rezultatele Cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1667292242277

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu Hemofilie în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023 repetat


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662549183076

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu Hemofilie în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663066236173

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă, pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663073353692

Achiziționarea medicamentelor necesare realizării Programului Național privind Sănătatea, Drepturile sexuale și Reproductive pentru anul 2023

Dispoziție nr. 822 – d din 24 noiembrie 2022


Rezultatele Licitației publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1664462442714

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664454921713

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Colita ulceroasă și boala Crohn pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664464611958

Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2023”

Dispoziție nr. 831 – d din 30 noiembrie 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663937485903 din 25.10.2022

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul Artritei juvenile în scopul realizării Programului National ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661181180748

Achiziţionarea imunoglobulinei antirabice și vaccinului antirabic pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664806590057 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662642419985  

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662549953331

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Rezultatele Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/ocds-b3wdp1-MD-1657882881214

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază, partea I și II)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661869162136 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2023


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/022 din 12.10.2022

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022 (suplimentar) – repetat nr. 3


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661350693832

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2023


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr.  22/018 din 12.10.2022

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru perioada octombrie-decembrie 2022


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661177646064

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/017 din 16.09.2022

Achiziționarea medicamentelor Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml, Sol. Inj. și Glucosum 40% 10 ml, Sol. Inj. necesare IMSP pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/019 din 04.10.2022

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2022

Dispoziție nr. 733 – d din 10 octombrie 2022


Rezultatele Licitație publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1664203414253 

Achiziționarea medicamentului Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml și/sau Digoxinum 0.25 mg/ml 2 ml, necesare IMSP pentru anul 2022


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657185827908 

Achiziționarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1658822278891

Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023 (repetat nr. 1)


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1662992916307

Achiziționarea preparatului Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini hydrochloridum/ Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 20 mg/0,5 mg/g 12,5 g necesar IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime” pentru anul 2023


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662040273949

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022 (suplimentar)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660562619527

Achiziționarea medicamentelor Trastuzumabum 150 mg și Bevacizumabum 400 mg/16 ml necesare IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1656663613208

Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 7


Rezultatele procedurii de atribuire în cadrul Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/01

Achiziţionarea medicamentului Methadoni hydrochloridum 5mg/ml pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1662046532077 

Achiziționarea medicamentelor Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml, Sol. Inj. și Glucosum 40% 10 ml, Sol. Inj. necesare IMSP pentru anul 2022


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1658924463614

Achiziționarea preparatului Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini hydrochloridum 20 mg/0,5 mg/g 12,5 g, necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Rezultatele procedurii de atribuire în cadrul Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/015 din 05.09.2022

Achiziționarea medicamentului Trimeperidinum necesar IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele procedurii de atribuire în cadrul Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/013 din 19.08.2022

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, repetat 4)


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1659688896156

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 7)

Dispoziția nr. 649-d din 19.08.2022 (Distribuția)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658406620900 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Hipertensiunea pulmonară pentru anul 2022, repetat 2


Rezultatele procedurii de atribuire în cadrul Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/012 din 11.08.2022

Achiziționarea de urgență a medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății și IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658763662516

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, repetat 3)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657697183082

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 5)


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1657794007460 

Achiziţionarea medicamentului Cladribinum 1 mg/ml 10 ml sau 2 mg/ml 5 ml, conform
necesității IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1657794007460

Achiziţionarea medicamentului Cladribinum 1 mg/ml 10 ml sau 2 mg/ml 5 ml, conform necesității IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Cererei ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1657718628308 

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 5


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1652777436157

„Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023”


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653930806280

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, repetat 2)


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/007 din 13.07.2022

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 4)

Dispoziția nr. 581-d din 20.07.2022 (Distribuția)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654000610827

Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat 6

Dispoziția nr. 540-d din 01.07.2022 (Distribuția)


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/006 din 28.06.2022

Achiziţionarea de urgență a medicamentelor necesare IMSP pentru iulie-august 2022, repetat 1


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/005 din 16.06.2022

Achiziţionarea de urgență a medicamentelor necesare IMSP pentru iulie-august 2022


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1650368084511

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 3)

Dispoziția nr. 490-d din 03.06.2022 (Distribuția)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648810480412

Achiziționarea vaccinului antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2022/2023


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/004 din 15.04.2022 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anul 2022

Scrisoarea MS nr. 06/1467 din 18.04.2022 (Distribuția)

Dispoziția nr. 361-d din 19.04.2022 (Distribuția)


Rezultatele Licitație publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648195355625

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 1)

Anexa 1 – loturi atribuite

Anexa 2 – loturi anulate


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1640943415962

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 1


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1634651361377 

Achiziție -Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anul 2021 (suplimentar)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641799887491

Achiziționarea medicamentului Alteplasum necesar IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1631001958707

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Oncologic (Trastuzumabum, Asparaginasus) pentru 2021


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1632744959778

Achizitionarea serurilor curative și imunoglobulinelor pentru anul 2021 (repetat)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628776714618

Achiziţionarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului National „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022


Rezultatele Negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/003 din 09.03.2022

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP în contextul situației de urgență, pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/002 din 04.03.2022

Achizitionarea medicamentelor necesare IMSP în contextul situației de urgență pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1642693989975

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă pentru anul 2022 (repetat 4


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1642748207786 

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu maladia Wilson Konovalov în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1642778102899 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 2


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1639491763791 

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022, repetat


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1642748207786 

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu maladia Wilson Konovalov în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022


Rezultatele Cerererii ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1641893390729

Achiziționarea seringilor pentru tuberculină necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2022 (repetat nr. 2)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1636957785081

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1633003332284

Achiziţionarea imunoglobulinei antirabice și vaccinului antirabic pentru anul 2022 ( Repetat 1)

Date privind înregistrarea contractelor 27.01.2022


Rezultatele Licitației publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1625831466327 

Achiziţionarea soluției cardioplegice pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor 27.01.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638877376144 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022, repetat 1

Date privint înregistrarea contractelor 02.02.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635243438206 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Sănătatea Mintală pentru anul 2022 (repetat nr. 1)

Dispoziția nr. 10-d din 11.12.2022 (Distribuția)

Date privind înregistrarea contractelor 27.01.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635241351707 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Hipertensiunea pulmonară pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor 02.02.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1636469245165

Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Cerererii ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1636729712437

Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2022

Dispoziție nr. 999-d din 31.12.2021 (Distribuția)

Date privind înregistraera contractelor 02.20.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635234682166

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2022 (repetat nr. 1)

Date privind înregistrarea contractelor 02.02.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638277911724

Achiziționarea medicamentului Remdesivirum necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (01.02.2022)


Rezultatele Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 21/016 din 29.12.2021 

Achiziționarea analogului Insulinum glulisinum 100UI/ml, pentru anul 2022

Contraoferte runda I:

Dita Est Farm SRL

Tetis International Co SRL

Contraoferte runda II:

Dita Est Farm SRL

Tetis International Co SRL

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 995-d din 30.12.2021 (Distribuție)

Date privind înregistrarea contractelor (25.01.2022)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1639400712153

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2022 (repetat nr. 2)

Dispoziție nr.15-d din 13.01.2022 (Distribuția)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638873704332 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă pentru anul 2022 (repetat 2)

Date privind înregistrarea contractelor (25.01.2022)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638274017719

Achiziționarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022, ( Acidum ibandronicum 6 mg/6 ml, repetat


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635506657698

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2022, repetat

Date privind înregistrarea contractelor (13.01.2022)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1636040221469

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Securitatea Transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (13.01.2022)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635239673003

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Colita ulceroasă și boala Crohn pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor 02.02.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635255688627

Achiziționarea medicamentelor pentru tratamentul Artritei juvenile în scopul realizării Programului Național “Combaterea Maladiilor Rare” pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (12.01.2022)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1634895819950 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Pubertatea precoce pentru anul 2022 (repetat 1)

Date privind înregistrarea contractelor (14.12.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628169249159

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor 02.02.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635144738712

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă pentru anul 2022 (repetat 1)

Date privind înregistrarea contractelor (14.12.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625834824575

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2022 (Lista suplimentară)

Listele de distribuție:

Distrimed SRL

Dita Est Farm SRL

Farmina SRL

Medeferent Grup SRL

Tetis International Co SRL

Victory’s Pharma SRL

Date privind înregistrarea contractelor Distrime SRL

Date privind înregistrarea contractelor Dita EstFarm SRL

Date privind înregistrarea contractelor Farmina SRL

Date privind înregistrarea contractelor Medeferent Grup SRL

Date privind înregistrarea contractelor Victory`s Pharma SRL

Date privind înregistrarea contractelor Tetis International Co SRL


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628165632579

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (14.12.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629727695880

Achiziționarea medicamentelor necesare realizării Programului Național privind Sănătatea, Drepturile sexuale și Reproductive pentru anul 2022

Rg01-5094 (Distribuția)

Date privind înregistrarea contractelor (01.02.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635514817786

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2022

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 196-d din 10.03.2022

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1168 din 15.12.2021 (Distribuția)

Date privind înregistrarea contractelor (05.01.2022)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1632984846893 

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu Hemofilie în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2022.

Date privind înregistrarea contractelor (14.12.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1636039096165

Achiziţionarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Naţional Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat)

Dispoziție nr.15-d din 13.01.2022 (Distribuția)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628253411073

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (02.12.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625126174985

Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 2022

Date privind înregistrarea contractelor (20.12.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629718407524

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2022

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 196-d din 10.03.2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1631010943392

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar pentru anul 2022 (repetat)

Date privind înregistrarea contractelor (09.11.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1627645995687

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (26.10.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1627991624796

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (22.10.2021)


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088342988/ocds-b3wdp1-MD-1626088945120

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază)

Rg02-3258

Distrimed SRL – lista de distribuție

Dita Est Farm SRL- lista de distribuție partea I

Dita Est Farm SRL- lista de distribuție partea II

Dita Est Farm SRL- lista de distribuție partea III

Esculap-Farm SRL- lista de distribuție

Farmina SRL- lista de distribuție

Lismedfarm SRL- lista de distribuție

Medeferent Grup SRL- lista de distribuție

RihPanGalFarma SRL- lista de distribuție

Sanfarm-Prim SA- lista de distribuție

Tetis International Co. SRL- lista de distribuție

Victory’s Pharma SRL- lista de distribuție

Contracte înregistrate:

Dita EstFarm SRL

Esculap Farm SRL

Farmina SRL

Lismedfarm SRL

Medeferent Grup SRL

RihPanGalFarma SRL

Sanfarm Prim SRL

Tetis International Co SRL

Victory`s Pharma SRL

Distrimed SRL


Rezultatele Licitației Nr. ocds-b3wdp1-MD-1627997079069

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală pentru anul 2022

Ordinul de distribuire la PN Sănătatea Mintală pentru anul 2022

Date privind înregistrarea contractelor (19.10.2021)


Rezultatele Licitației Nr. ocds-b3wdp1-MD-1628082997628 din 20.09.2021

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1622457913277

Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1621260566538 din 17.06.2021

Achiziționarea vaccinului antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2021/2022 (repetat 1)


Rezultatele Licitației publice nr. Ocds-b3wdp1-MD-1621928450894 din 25.06.2021

Achiziţionarea Surfactanţilor şi Cafeinei citrat necesare IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” pentru anul 2022


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1622457913277 din 09.07.2021 (reevaluare)

Achiziţionarea produselor radiofarmaceutice necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Arhivă 2021

Rezultatele procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 21/015

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anul 2021 (suplimentar 2)

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1195 din 22.12.2021 (Distribuție)

Date privind înregistrarea contractelor (25.01.2022)

Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1634651361377

Achiziție-Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anul 2021 (suplimentar)

Ordin nr. 1059 din 19.11.2021 cu privire la distribuirea analogilor de insulină umană procurați centralizat

Date privind înregistrarea contractelor (12.01.2022)

Rezultatele Negocierei fără publicare prealabilă a unui anunț de participare Nr. 21/010 din 01.10.2021

Achiziționarea medicamentelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 (lista suplimentară 4)

Date privind înregistrarea contractelor (02.11.2021)

Rezultatele Licitației publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1631001958707

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Oncologic (Trastuzumabum, Asparaginasus) pentru 2021

Rezultatele Negocierei fără publicare prealabilă a unui anunț de participare  Nr. 21/08 din 22.09.2021

Achiziționarea medicamentelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 (lista suplimentară 3)

Date privind înregistrarea contractelor (25.10.2021)

Rezultatele Nr. 21/009 din 01.10.2021

Achiziționarea medicamentului Remdesevirum și Tocilizumabum necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1627981005048

Achiziționarea medicamentului Tocilizumab necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021

Rezultatele Licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1626269833631 

Achiziționarea medicamentelor suplimentare pentru IMSP Institutul de Medicină Urgentă, pentru anul 2021

Rezultatele Licitației publice nr. 20/00216 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2021 (repetat)

Dispoziție  988-d din 28.12.2021 (Redistribuire)

Rezultatele procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 21/001 din 05.03.2021

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiență hipofizară/Nanism hipofizar pentru anul 2021 (repetat 4)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1617975586892 din 14.05.2021

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2021 (suplimentar nr. 2)

Scrisoare IMSP Rg02-1670 din data de 07.06.2021

Scrisoare IMSP Rg02-1504 din data de 24.05.2021 (poziții fără ofertă)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1612850879197 din  19.02.2021

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu maladia Wilson Konovalov în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2021(repetat 3)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1614592086007 din 02.04.2021

Achiziționarea medicamentelor Remdesevir și Tocilizumab necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1613129162904 din 18.03.2021

Achiziționarea suplimentară a medicamentelor conform necesarului IMSP IMU, IMSP IMC, Serviciul medical MAI, CP Badiceni, pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1614339005365 din 12.03.2021

Achiziționarea suplimentară a medicamentelor conform necesarului IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1619682632073 din 11.05.2021

Achiziționarea medicamentelor necesare suplimentar IMSP Spitalul Raional Căușeni “Ana și Alexandru” și IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1611219754542 din 25.02.2021

Achiziționarea medicamentelor suplimentare necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2021.


Rezultatele NFP nr. 21/001 din 05.03.2021

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar pentru anul 2021 (repetat 4)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1610362353501 din 25.01.2021

Achiziționarea medicamentelor necesare întru realizarea Programului Național de Combatere a Tuberculozei pentru anul 2021(repetat 2).


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00251 din 29.12.2020

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2021 (Repetat 3)


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00252 din 29.12.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2021 (suplimentar)


Rezultatele Licitației Publice  20/00243 din 10.12.2020 

 Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă” SR Ialoveni și SR Cahul, pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice  20/00215 din 15.12.2020 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Zaharat pentru anul 2021

Dispoziția Ministerului Sănătății nr. 280-d din 01.04.2022

Dispoziția Ministerului Sănătății nr. 175-d din 15.03.2022

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 196-d din 10.03.2022

Ordin Rg01-144 din 19.01.2021 (Distribuția)

Ordin Rg01-3728 din 07.10.2021 (Distribuția)

Ordin Rg01-5001 din 21.12.2021 (Distribuția)

Dispoziția Nr. 409-d din 11.05.2022


Rezultatele Licitației Publice  20/00211 din 30.11.2020 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2021(repetat)


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00224 din 20.11.2020

Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00220 din 10.11.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților IMSP SC MSMPS și IMSP SR Cimișlia, pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00227 din 24.11.2020

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2021 (Repetat 2)


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00240 din 25.11.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Dermatologie și Maladii Comunicabile,  pentru anul 2020.


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00231 din 24.11.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților IMSP SR Sîngerei, IMSP SR Rîșcani, IMSP SC MSMPS, IMSP SR Cimișlia,  pentru anul 2020.


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00208 din 18.11.2020

Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00151 din 05.10.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare în scopul realizării Programului Național privind Sănătatea, Drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00209 din 10.11.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00188 din data de 26.10.2020 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Transplant pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00207 din 26.10.2020 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020. (suplimentar)


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00206 din 20.10.2020 

Achiziționarea medicamentelor Remdesivir și Tocilizumab necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00159 din 07.10.2020 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2021 


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00150 din 02.10.2020 

Achiziționarea medicamentelor necesare întru realizarea Programului Național de Combatere a Tuberculozei pentru anul 2021 


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00146 din 30.09.2020 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00160 din 11.10.2020 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Cerererii ofertelor de preț nr. 20/00180 din 16.09.2020

Achiziționarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național ,,Combaterea maladiilor rare”-Distrofia musculară Dushenne, pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice  nr. 20/00166 din 07.10.2020 

Achiziţionărea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Colita Ulceroasă nespecifică și Boala Crohn pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00148 din 05.10.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare întru realizarea Programului Național pentru Combaterea Hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00145 din 01.10.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală pentru anul 2021


Rezultatele Cerererii ofertelor de preț nr. 20/00196 din 30.09.2020 

Achiziționarea medicamentelor (suplimentare 2) necesare IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr.  20/00074 din 22.09.2020

Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021


Rezultatele Licitației Publice nr.  20/00073 din 29.09.2020

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2021 (Lista suplimentară)


Rezultatele Licitației Publice nr.  20/00072 din 15.09.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2021 (Lista de bază)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00162 din 09.09.2020

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” –  Epidermoliza buloasă pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00163 din 09.09.2020

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul pacienților cu Pubertate precoce în scopul realizării Programului Național ,,Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00165 din 09.09.2020

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00169 din 09.09.2020

Achiziţionarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00175 din 10.09.2020

Achiziţionarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00141 din 04.09.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor B, C și D pentru anul 2020 (suplimentar)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00088 din 05.08.2020

Achiziționarea medicamentelor (suplimentare) necesare IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00116 din 04.08.2020

Achiziționarea medicamentelor(suplimentare) necesare IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” și IMSP Spitalul Clinic al MSMPS pentru anul  2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 20/00113 din 29.07.2020

Achiziționarea medicamentelor oncologice necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 20/00112 din 28.07.2020

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2020(repetat 6)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00094 din 28.07.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 20/00100 din 20.07.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2020 (Acidum gadobenicum)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 20/00095 din 15.07.2020

Achiziționarea medicamentelor (suplimentare) necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 20/00087 din 08.07.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei şi Copilului pentru anul 2020 (Alcool etilic)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 20/00080 din 29.06.2020

Achiziționarea medicamentelor pentru tratamntul pacienților diagnosticați cu Covid-19 necesare IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00076 din 10.08.2020

Achiziționarea Surfactanților și Cafeinei citrat necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice  nr. 20/00075 din 01.09.2020

Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice  nr. 20/00124 din 18.08.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00101 din 21.07.2020 

Achiziţionarea soluției cardioplegice pentru anul 2021


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00059 din 10.06.2020 

Achiziţionarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2020 (repetat 3)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00002 din 19.02.2020 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2020(repetat)


Rezultatele Licitației publice nr. 19/00146 din 24.02.2020 

Achiziționarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național pentru Combaterea hepatitelor B, C și D, pentru anul 2020 (repetat) 


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00058 din 12.05.2020 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2020(repetat)


Rezultatele cererii ofertelor de preț nr. 20/00056 din 12.05.2020 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2020(repetat 3)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00053 din 15.06.2020 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Transplant pentru anul 2020 (repetat 2)


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00070 din 14.07.2020 

Achiziționarea medicamentelor oncologice necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2020


Rezultatele Licitației publice nr. 19/00147 din 24.02.2020 

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2020(repetat)


Rezultatele Licitației publice nr. 19/00146 din 24.02.2020 

Achiziționarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național pentru Combaterea hepatitelor B, C și D, pentru anul 2020 (repetat) 


Rezultatele cererii ofertelor de preț nr. 20/00048 din 06.04.2020

Achiziţionarea Methadoni hydrochloridum pentru realizarea Programului Naţional pentru anul 2020(suplimentar)


Rezultatele cererii ofertelor de preț nr. 20/00039 din 18.03.2020

Achiziţionarea medicamentelor oncologice necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020 (repetat 3)


Rezultatele cererii ofertelor de preț nr. 20/00015 din 04.03.2020

Achiziționarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020 (repetat 2) 


Rezultatele cererii ofertelor de preț nr. 20/00048 din 06.04.2020

Achiziționarea Methadoni hydrochloridum pentru realizarea Programului Naţional pentru anul 2020(suplimentar).


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00046 din 23.04.2020

Achiziționarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2020(repetat 2) 


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00018 din 18.03.2020

 Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 pentru anul 2020 (Surfactant)


Rezultatele Licitației Publice nr. 20/00034 din 09.04.2020

Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală și IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00135 din 22.01.2020

Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2020 


Rezultatele Licitației publice nr. 19/00139 din 20.03.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 20/005 din 24.03.2020

Achiziţionarea echipamentelor de protecție în scopul diminuării consecințelor negative ale COVID-19 pentru anul 2020 (repetat)

Scrisoare de informare Rg02-980 din data de 25.03.2020


Rezultatele Licitației publice nr. 20/00001 din 20.01.2020

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 pentru anul 2020, perioada ianuarie-februarie (Surfactanți)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț 20/00003 din 28.01.2020

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinei curative în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Licitației publice 19/00128 din 15.01.2020

Achiziționarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Hipertensiunea pulmonară pentru anul 2020(repetat)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț 20/00005 din 22.01.2020

Achiziționarea medicamentelor și dispozitivelor medicale (parafarmaceutice) în scopul realizării Programului Național privind sănătatea, drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2020. (repetat 3, dispozitive medicale)


Rezultatele Licitației publice 19/00096 din 20.12.2019 

Achizițonarea medicamentelor Factorul VIII de coagulare și Factorul IX de coagulare în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației publice 19/00103 din 20.12.2019 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Transplant pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00132 din 24.12.2019

Achiziţionarea imunoglobulinei antirabice și vaccin antirabic pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00130 din 11.12.2019

Achiziționarea produselor de uz medical (articole parafarmaceutice) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00129 din 12.12.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional privind Sănătatea mintală pentru anul 2020(repetat)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00123 din 05.12.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru IMSP Institutul Oncologic  (Suplimentar)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00110 din 22.11.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Epidermoliza buloasă pentru anul 2020 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00102 din 30.10.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinei curative în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00101 din 05.12.2018

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00100 din 12.11.2019

Achiziționarea medicamentelor și dispozitivelor medicale (parafarmaceutice) în scopul realizării Programului Național privind sănătatea, drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00099 din 30.10.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Distrofia musculară Dushenne pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00098 din 22.11.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” Epilepsia pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00097 din 11.11.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu maladia Wilson Konovalov în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00095 din 22.11.2019

Achiziţionarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00094 din 13.11.2019

Achiziţionării medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Hipertensiunea pulmonară pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00093 din 06.12.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00092 din 26.11.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă și pentru Spitalul Clinic Republican ” Timofei Moșneaga” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00090 din 12.12.2019

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00089 din 23.10.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Epidermoliza buloasă pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00088 din 20.11.2019

Achizitionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor B, C si D pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00087 din 21.11.2019

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Zaharat pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00086 din 26.10.2019

Achiziționarea medicamentelor pentru Boala Addison în scopul realizării Programului Național „Combaterea Maladiilor Rare” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00085 din 09.12.2019

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizarii Programului Național de Control a Cancerului pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00084 din 20.11.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional privind Sănătatea mintală pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00083 din 05.11.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul Artritei juvenile în scopul realizării Programului Național ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2020 


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00082 din 21.11.2019

Achiziţionării medicamentelor pentru realizarea Programului Național „Combaterea maladiilor rare” – Colita Ulceroasă nespecifică și Boala Crohn pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00081 din 29.10.2019 

Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu Insuficiență hipofizară/Nanism hipofizar în scopul realizării Programului Național ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. 19/00080 din 16.10.2019

Achiziționarea medicamentelor pentru tratamentul pacienților cu Pubertate precoce în scopul realizării Programului Național ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00050 din 24.07.2019

Achiziționarea vaccinului antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2019/2020 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00087 din 21.11.2019

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național pe prevenire și control a Diabetului Zaharat, pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00061 din 25.09.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020 (Lista suplimentară)


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00062 din 25.09.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2020 (Lista suplimentară)


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00064 din 27.09.2019

Achiziționarea medicamentelor oncologice necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2020


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00047 din 18.09.2019 

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2020 (Lista de bază)


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00067 din 14.08.2019 

Achiziţionarea medicamentelor necesare pentru IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2019*(Bicalutamidum, Cyproteronum)


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00066 din 31.07.2019 

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00057 din 17.07.2019 

Achiziționarea medicamentelor necesare Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități adulte Bădiceni pentru anul 2019 (suplimentar)


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00077 din 02.10.2019 

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime” pentru anul 2019 (suplimentar)


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00048 din 05.09.2019 

Achiziționarea produselor de uz medical (articole parafarmaceutice) conform necesităților medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00060 din 05.09.2019 

Achiziționarea produselor de uz medical (articole parafarmaceutice) necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă și Centrului de Medicină Legală pentru anul 2020


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00073 din 06.09.2019 

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2019* (Cyproteronum)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00071 din 10.09.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2019 (suplimentar) (5 beneficiari) (repetat după COP nr. 19/00045)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00072 din 05.09.2019

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Centrul Republican de Diagnosticare medicală pentru anul 2019 (substanțe de contraste)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00053 din 03.07.2019 – contracte aprobate 

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Cardiologie, IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 pentru anul 2019 (suplimentar)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00045 din 03.07.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor și produse de uz medical (articole parafarmaceutice) necesare IMSP și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2019

DITAESTFARM SRL

Farmacia Cojușna SRL

FARMINA SRL

SANFARM PRIM SA


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00040 din 19.06.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor de contrast pentru IRM necesare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman”  pentru anul 2019 (nr.1)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00041 din 19.06.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor de contrast pentru IRM necesare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman”  pentru anul 2019 (nr.2)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00044 din 19.06.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinei curative pentru anul 2019(repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr.  19/00037 din 12.06.2019  – contracte aprobate

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  19/00038 din 19.06.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

DITAESTFARM SRL

Farmacia Cojușna SRL

Farmina SRL

Medeferenr GRUP SRL


Rezultatele Licitației publice nr. 19/00029 din 29.05.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP pentru anul 2019 (repetat nr. 2)

DITAESTFARM SRL

FARMINA SRL

Lismedfarm SRL

Scrisoarea Rg02-1274 din data de 08.04.2019


Rezultatele Licitației publice nr. 19/00031 din 16.05.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor întru realizarea Programului Special ,,Combaterea maladiilor rare” – Epidemoliza buloasă pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatele COP nr. 19/00035 din 29.05.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” pentru anul 2019 (Milrinonum)


Rezultatele COP nr. 19/00033 din 29.05.2019

Achiziționarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Național de Transplant pentru anul 2019 (Lamivudinum)


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00024 din 07.05.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea dispozitivelor medicale (mănuși chirurgicale anatomice) necesare Centrului de Medicină Legală și IMSP Clinica Stomatologică Orhei pentru anul 2019


Rezultatele Licitației Publice nr. 19/00013 din 17.04.2019 – contracte aprobate

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” – Epidermoliza buloasă pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1552292773377 din 19.03.2019 – contracte aprobate

Achiziționarea soluției pentru cardioplegie


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1549524756106 din 19.03.2019 – LISTA SUPLIMENTARĂ – II

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP pentru anul 2019 (repetat)

DITAESTFARM SRL – contracte aprobate

DISTRIMED SRL – contracte aprobate

FARMACIA COJUȘNA SRL – contracte aprobate

FARMINA SRL – contracte aprobate

MEDEFERENT GRUP SRL – contracte aprobate

RIHPANGALFARMA SRL – contracte aprobate

SANFARM-PRIM SA – contracte aprobate

TETIS INTERNATIONAL & CO SRL – contracte aprobate

VINAMEX SRL – contracte aprobate

Scrisoarea Rg02-1274 din data de 08.04.2019


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1549975528412 din 05 mart 2019

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2019 (Tiraspol)


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr.  ocds-b3wdp1-MD-1551709827212 din 13 mart 2019

Achiziționarea Imunoglobulinei umane pentru IMSP Mamei și Copilului pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1548665432327 din 05 mart 2019

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2019


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1551688533267 din 12 mart 2019

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1548138801281 din 30 ian 2019

Achiziţionarea medicamentelor necesare tratamentului pacienților cu Hipertensiune pulmonară cu scopul realizării Programului Special în Sănătate “Combaterea Maladiilor Rare” pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1550060788597  din 6 mart 2019

Achiziționarea substanțelor de contrast pentru RMN pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1546601497077 din 29.01.2019

Achiziționarea substanțelor de contrast pentru RMN pentru anul 2019


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1551101123071 din 7 mart 2019

Achiziționarea medicamentului Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum necesar IMSP pentru anul 2019

Lista de distribuție


Rezultatele Cererii ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1550498093359 din 27.02.2019

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1548229877426 din 7 febr 2019

Achiziționarea dispozitivelor medicale și dezinfectantelor necesare tratamentului Malariei, Toxoplasmozei, Holerei, Serurilor și Imunoglobulinei curative pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1548150967658 din 7 febr 2019

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului Malariei, Toxoplasmozei, Holerei, Serurilor și Imunoglobulinei curative pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04192 din 29.11.2018 

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei, pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1546522758450 din 11 febr 2019

Achiziţionarea medicamentelor necesare pentru IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03866 din 27.12.2018 

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B,C și Delta) pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1546414186545 din 21 ian 2019

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1547474121803 din 24 ian 2019

Achiziționarea Toxinei Botulinice tip A pentru Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1547465246127 din 23 ian 2019

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Naţional privind Sănătatea mintală pentru anul 2019 (repetat)

Ordinul MSMPS nr. 191 din 15.02.2019 „Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat

Ordinul MSMPS nr. 372 din 25.03.2019 Cu privire la modificarea Ordinul nr. 191 din 15.02.2019 „Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat”


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1545810202720 din 03.01.2019

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul pacientilor cu Pubertate precoce întru scopul realizării Programului Special în sănătate ,,Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2019 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04487 din 27.11.2018

Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu Boala Addison în scopul realizării Programului Special în Sănătate „Combaterea Maladiilor Rare” pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03953 din 28.11.2018

Achiziționarea medicamentelor opioide în scopul realizării Programului Național de control al cancerului pentru anul 2019

Ordinul MSMPS nr. 193 din 15.02.2019 „Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat” – tranșa I

Ordinul MSMPS nr. 733 din 24.06.2019 „Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat” – tranșa II


Rezultatul Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1543216361609 din 26.12.2018

Achiziţionarea imunoglobulinei antirabice și vaccin antirabic pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04166 din 03.12.2018

Achiziționarea medicamentelor și dispozitivelor medicale (parafarmaceutice) contraceptive în scopul asigurării Programului Național privind sănătatea, drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2019

Ordinul MSMPS nr. 58 din 17.01.2019 „Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat”


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03958 din 30.11.2018 

Achiziționarea analogilor de insulină și a preparatului Desmopressinum în scopul realizării Programului Național de profilaxie și combaterea diabetului zaharat și diabetului insipid pentru anul 2019

Ordinul MSMPS nr. 192 din 15.02.2019 „Cu privire la distribuirea analogilor de insulină umană procurați centralizat”


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03957 din 30.11.2018

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național privind Sănătatea Mintală, pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04257 din 19.10.2018

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu maladia Wilson Conovalov în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare”, pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04235 din 19.11.2018 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire, profilaxie și control al infecției HIV/SIDA/ITS, pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03835 din 07.11.2018

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Naţional de Transplant pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03958 din 30.11.2018

Achiziționarea analogilor de insulină și a preparatului Desmopressinum în scopul realizării Programului Național de profilaxie și combaterea diabetului zaharat și diabetului insipid pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04078 din 19.11.2018

Achiziţionarea medicamentelor Factorul VIII de coagulare și Factorul IX de coagulare pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04473 din 07.11.2018

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04230 din 05.11.2018

Achiziționarea medicamentelor întru realizarea Programului Național de combatere a bolilor rare Epilepsia pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04446 din 01.11.2018 

Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu Insuficiență hipofizară în scopul realizării Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare ” pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04278 din 25.10.2018 

Achiziționarea medicamentelor pentru tratamentul Artritei juvenile întru realizarea Programului Special în sănătate ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2019


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/04352 din 10.10.2018 

Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Special în Sănătate ,,Combaterea maladiilor rare” Colita ulceroasă nespecifică și boala Crohn pentru anul 2019


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/04270 din 04.10.2018

Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu Boala Adison în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2018


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/04304 din 08.10.2018

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor IMSP pentru anul 2018 (Barium Sulfat)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/04257 din 19.10.2018

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu maladia Wilson Conovalov în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare”, pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03207 din 22.10.2018 – LISTA SUPLIMENTARĂ – I 

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 (Lista suplimentară)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03193 din 18.09.2018

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice 18/04342 din 09.10.2018

Achizitionarea medicamentelor întru realizarea Programului Special  în sănătate „Combaterea maladiilor rare ”- Epidermoliza buloasa pentru anul 2019


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/04268 din 08.10.2018

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienților cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului special ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03201 din 04.09.2018

Achiziţionare dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/03037 din 15.08.2018 

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituțiilor medico sanitare publice pentru anul 2018 (IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și IMSP Spitalul Raional Comrat „Isaac Gurfinchel”)


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/02889 din 01.08.2018

Achiziţionarea vaccinului antigripal teravalent pentru sezonul gripal 2018/2019


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/02700 din 30.07.2018

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Naţional de Transplant pentru anul 2018


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/02481 din 18.06.2018 

Achiziționarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/02412 din 20.07.72018 

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 pentru anul 2018 (Poractanum alfa și Beractantum)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/02399 din 03.07.2018

Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu Boala Adison în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2018 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/02395 din 16.07.2018 

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituțiilor medico sanitare publice pentru anul 2018 (IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IMSP Institutul Oncologic, IMSP Institutul Cardiologic și IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/02271 din 11.07.2018

Achiziționarea medicamentelor opioide în scopul realizării Programului Național de control al cancerului pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/02212 din 06.07.2018

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B,C și Delta) pentru anul 2018 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/02003 din 08.06.2018

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicina Urgentă pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01728 din 15.06.2018

Achiziţionarea produselor (substituient proteic) necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu fenilcetonurie în scopul realizării Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare”, pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/001736 din 28.05.2018

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu maladia Wilson Conovalov în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare”, pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01384 din 23.05.2018

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive necesare pentru IMSP Spitalul Clinic Republican, pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01022 din 14.05.2018

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Naţional de Transplant pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01087 din 11.05.2018

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național privind Sănătatea Mintala, pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01400 din 11.05.2018 

Achiziţionarea vaccinului contra hepatitei virale A pentru anul 2018 (repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01084 din 28.05.2018

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 pentru anul 2018 (Poractanum alfa și Beractantum)


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/01028 din 18.04.2018

Achiziționarea medicamentelor pentru tratamentul Artritei juvenile întru realizarea Programului Special în sănătate ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00886 din 20.04.2018

Achiziționarea analogilor de insulină și a preparatului Desmopresin în scopul realizării Programului Național de profilaxie și combaterea diabetului zaharat și diabetului insipid pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00861 din 11.04.2018

Achiziţionarea medicamentelor Factorul VIII de coagulare și Factorul IX de coagulare pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00636 din 10.04.2018

Achiziţionarea medicamentelor neautorizate necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00575 din 26.03.2018

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B, C şi Delta) pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00339 din 01.03.2018

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00281 din 07.03.2018

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 18/00249 din 05.03.2018

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018(repetat)


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/04984 din 23.02.2018

Achiziționarea medicamentelor pentru tratarea pacienților cu insuficiență hipofizară în scopul realizării Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare ” pentru anul 2017


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/01070 din 04.04.2018 

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului pacienților cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului special ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2018


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr.18/01044 din 05.04.2018 

Achiziționarea medicamentelor pentru tratamentul pacienților cu Pubertate precoce în scopul realizării Programului Special în Sănătate ,,Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2018


Rezultatul Cererii ofertelor de preț nr. 18/00251 din 05.02.2018

Achiziționarea medicamentelor întru realizarea Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare ” – Epidermoliza buloasă pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/01869 din 09.08.2017

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/01896 din 08.08.2017

Achiziţionare dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/01284 din 23.05.2017

Achiziţionarea medicamentelor oncologice pentru IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2017


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/00782 din 18.04.2017 

Achizitionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B, C si Delta) pentru anul 2017


Rezultatul COP nr. 17/02472 din 07.08.2017  

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicina Urgentă, IMSP Spitalul Clinic Republican și IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2017


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/00710 din 07.04.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2017


Rezultatul COP nr. 17/02475 din 01.08.2017 

Achiziționarea medicamentelor conform necesităților IMSP pentru anul 2017 (Barium Sulfat)


Rezultatul COP nr. 17/00676 din 11.05.2017

Achiziționarea medicamentelor conform necesităților Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii


Rezultatul Licitației Publice nr.  17/01460 din 26.06.2017

Achiziționarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B, C si Delta) pentru anul 2017


Rezultatul Licitației Publice nr. 17/01435 din 09.06.2017

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Naţional de Transplant pentru anul 2017


Rezultatul COP nr. 17/01453 din 26.05.2017 

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/01894 din 04.07.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017


Rezultatul COP nr. 17/02463 din 02.08.2017

Privind achiziționarea medicamentelor întru asigurarea pacienților cu maladia Epidermoliza buloasa pentru semestrul II – anul 2017 


Rezultatul COP nr. 17/00270 din 10.05.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru anul 2017 repetat


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00457 din 13.03.2017 – fără oferte – fără oferte – va fi desfășurată o nouă procedură de achiziție

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017

Lista articolelor fără oferte pentru care va fi desfășurată o nouă procedură de achiziție


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00715 din 07.04.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Raional Cantemir pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03618 din 31.05.2017

Achiziţionarea medicamentelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00551 din 17.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00562 din 17.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Raional Rîşcani pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00663 din 24.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Raional Ungheni pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00604 din 24.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Neurologie şi Neurochirurgie pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00323 din 03.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00834 din 07.04.2017

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu insuficienţă hipofizară în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00407 din 20.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00603 din 15.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare Spitalul Clinic Militar Central al Ministerului Apărării al RM pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00461 din 07.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00361 din 03.03.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesareIMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00459 din 27.02.2017

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Raional Briceni şi IMSP Spitalul Raional Orhei şi IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00230 din 14.02.2017

Achiziţionarea medicamentelor oncologice pentru IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00204 din 14.02.2017

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive  pentru IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2017


Rezultatul COP nr. 17/00375 din 13.02.2017

Imunoglubulina antirabică pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00154 din 10.02.2017 

Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03581 din 20.01.2017

Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive în scopul realizării Programului Naţional de Transplant, pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03580 din 06.02.2017

Achiziţionarea medicamentelor Factorul VIII de coagulare și Factorul IX de coagulare întru realizarea Programului Naţional pentru anul 2017


Rezultatul licitației nr. 17/03852 din 21.11.2017

Achiziționarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B, C şi Delta) pentru anul 2017


Rezultatul licitației nr. 17/00111 din 10.02.2017

Privind achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul artritei juvenile întru scopul realizării Programului Special în sănătate ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03670 din 10.02.2017

Privind Achizitionarea medicamentelor pentru tratarea pacientilor cu Boala Adison in scopul realizarii Programului Special „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03596 din 03.02.2017

Privind achizitionarea vaccinului contra Hepatitei virale A pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00391 din 15.02.2017

Privind achiziţionarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului Special
„Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017 repetat


Rezultatul licitaţiei nr. 17/00236 din 01.02.2017

Privind achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” – Epidermoliza buloasă pentru
anul 2017 (repetat)


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03864 din 27.01.2017

Privind achiziţionarea medicamentelor necesare tratamentului pacienţilor cu maladia β Talasemie în scopul realizării Programului Special
„Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03575 din 23.01.2017

Privind achiziţionarea produselor (substituent proteic) necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu fenilcetonurie în scopul realizării Programului
Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03185 din 24.01.2017

Privind achiziționarea vaccinului antirabic pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/02058 din 24.10.2016 fără oferte – va fi desfășurată o nouă procedură de achiziție

Achiziţionarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03558 din 09.01.2017

Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” – Epidermoliza buloasă pentru
anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03606 din 04.01.2017

Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul pacientilor cu Pubertate precoce întru scopul realizării Programului Special în sănătate
,,Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/02058 din 24.10.2016

Privind achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/02060 din 26.09.2016

Privind achiziţionarea dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/03187 din 13.01.2017

Privind achiziţionarea imunoglobulinei antirabice pentru anul 2017


Rezultatul licitaţiei nr. 16/02760 din 10.11.2016

Privind achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B, C și Delta) pentru anul 2016


Rezultatul licitaţiei nr. 16/00207 din 14.03.2016

Privind achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2016


Rezultatul licitaţiei nr. 15/03265 din 14.03.2016

Privind achiziţionarea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova confrom necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.15/03265 din 14.03.2016, relicitare

Privind achiziţionarea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.16/00207 din 14.03.2016, relicitare

Privind achiziţionarea medicamentelor autorizate în Republica Moldova conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.15/01773 din 30.09.2015, relicitare

Privind achiziţionarea medicamentelor  conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice  (IMSP) pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.15/01773 din 30.09.2015

Privind achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.15/01772 din 29.09.2015

Privind achiziţionarea dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.15/01770 din 23.09.2015, relicitare

Privind achiziţionarea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2016


Rezultatele licitaţiei nr.15/01770 din 23.09.2015

Privind achiziţionarea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2016


Programe naţionale