ANUNȚURI LICITAȚII

Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1677853329820

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1677763899096

Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1677773155380

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanță de tip A2) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664982932414

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1677597931130

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (listă suplimentară 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1677598501007

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 5)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1677598960876

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1676966027819

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1676553791345

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023 (repetat 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1676473562101

Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1676472076668

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat 2)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1676035672896

Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare tratamentului holerei în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675957024634

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675849186887

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675780682393

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP CS Leova (listă suplimentară 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675699802351

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675348469066

Achiziția Dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF pentru investigații generale, cardiovasculare si musculoscheletale cu obținui de plastografie, inclusiv in pediatrie. Performanta Înaltă) conform necesităților Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii pentru anul 2023 (listă suplimentară 2)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675349112366

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1675173029909

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1674661176158

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1674227223364 

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica (listă suplimentară nr. 1)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1673606731289

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 (repetat 3 )


 Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1673610957270

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1672407007150

 Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1672409823998 

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei (repetat) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1672407007150

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1672409823998

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1672407007150

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat)


Achiziția de valoare mică nr. 04 VM

Achiziţionarea consumabilelor medicale pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și Sifilis pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663761169918

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662647101714 

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1669991809933

Achiziționarea Transportului sanitar conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui și IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1669651206103

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2022 (listă suplimentară 25)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1669650742799

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1669387189083

Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668771075240

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668784559971

Achiziționarea Serviciilor de colectare, tratare, transportare și eliminare finală a deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668785127063

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023(repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668438668295

Achiziția Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic), conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677828975

Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1667579926939

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B ) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP SCM ”Gheorghe Paladi” și IMSP SCM ”Arhanghelul Mihail” (repetat 4) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1667561735358

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1667554412830

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 22)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1667576947902

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 23)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1666332525280

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1666102813918

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1665583572774

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1665122329614

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664535414007

Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664977895336

Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutură Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664978976714

Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664979956908

Achiziționarea centralizată de Consumabile pentru Dispozitive Medicale de tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664980609908

Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664982013464

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta TREIME, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664982932414

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664983425398

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664984002525

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1664984573505

Achiziționarea centralizată de Consumabile de Laborator Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664985478033

Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659017787996

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664455088763

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B ) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664367844410 

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663761169918

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663342194003

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663341557614

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663335090661

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663325608338

Achiziționarea consumabilelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 9)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663222957295

Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663165406179

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663080236847

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1662993307885

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662733834795

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 6) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023


 Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662647101714

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662560844952

Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepat itelor virale B, C și D pentru anul 2023


 Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662557720207

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023


 Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662554616575

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662475286230

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662385224060

Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.  16/DM  din 07.09.2022

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul  Mamei și Copilului pentru anul 2022

Anunț de participare

Declarație cu privire la înregistrare la AMDM

Documentația standard

DUAE

Formulare

Model contract

Rg02-2824 din 07.09.2022

Oferte depuse:

Global Premier Group SRL

Alexia Implant SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.  15/DM  din 05.09.2022

Achiziționarea consumabilelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 8)

Anunț de participare

Documentația standard

DUAE

Formulare

Model-contract

DECLARAŢIE privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM

Rg02-2809 din 05.09.2022

Dare de seamă 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662133727713

Achiziția Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662132281279

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662124713884

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 18) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662043153799

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662041671666

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661775774749

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură,conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661774689659

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661524054756

Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661514529391

Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661429909804

Achiziționarea consumabilelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 7)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660818598501

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 14/DM din 22.08.2022

Achiziționarea materialelor de sutură, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2022

Anunț de participare

DUAE

Formulare

Model-contract

Rg02-2566 din 17.08.2022

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Labromed Laborator SRL

Lismedfarm SRL

Medec Service SRL

Oxivit Med SRL


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660312121080

Achiziționarea Dispozitivelor medicale ( Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat)


 Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660230944151

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 5)

Dare de seamă


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660133788051

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1659680065321

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659013693951

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659012898778

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659017787996

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658844203250

Achiziţionarea centralizată a instrumentarului medical (chirugical) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658824093881

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658823517865

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658822915996

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1658754515985

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1659363059132

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658727450495

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 13/DM din 21.07.2022

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2022 (repetat)

Anunț de participare

Caiet de sarcini

Documentația standard

DUAE 

Formularele F4.1 și F4.2 

Model contract 

Lista de distribuție

DECLARAŢIE privind valabilitatea garanției de bună execuție

Rg02-1970 din 14.07.2022

Ofertele depuse:

IMPULS GRUP SRL

ORTOFIX SRL


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1657892238583

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, teste și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 6)


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1657890133089

Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1657886222376

Achiziţionarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1657636869337

Dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat 3 )


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1657277901485

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 3)


 Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1657204084042

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, teste și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 5)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1657204586998

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1657204084042

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, teste și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 5)


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1657204586998

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP12/DM din 07.07.2022

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 4)

Anunț de participare

Caiet de sarcini

Documentația standard

DUAE 

Formularele F4.1 și F4.2 

Model contract 

Rg02-1892 din 01.07.2022

Ofertele depuse:

Ecochimie SRL

M-Inter Farma SA

Lismedfarm SRL

FPC Sogno SRL

Lista de distribuție 14.09.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677828975

Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677250773

Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1656676449424

Dispozitive medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1655998693868

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1655880019735

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (testelor) pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1655881859284

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7)


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP11/DM din 24.06.2022 

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat3)

Anunț de participare

Caiet de sarcini

DUAE 

Formularele F4.1 și F4.2 

Lista de distribuție 

Model contract 

Rg02-1652 din 21.06.2022

Oferte depuse:

Dita EstFarm SRL

Ecochimie SRL

Farmina SRL

Lismedfarm SRL

Medglobalfarm SRL

Med-M SRL

Natusana SRL

Sogno SRL

Lista de distribuție 14.09.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1655476825261

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 6)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1655477829847

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654178054984

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654176182757

Achiziția dispozitivelor de protezare pentru urechea medie și de transmitere osoasă conform necesitărilor IMPS Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653993759621

Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654005774505

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654006644605 – ANULATĂ

Dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-1946 din 11.07.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653715182924

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 10/DM din 01.06.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (repetat 3)

Anunț de participare

Caiet de sarcini

Documentația standard

DUAE

Formularele F4.1 și F4.2

Model contract

Rg02-1448

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data Control SRL

Life Med SRL

Medec Service SRL

Medglobalfarm SRL

Premium Medical SRL

Tribestar Farm SRL

Triumf Motiv SRL


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653655228334

Achiziţionarea Implanturilor și instrumentariul traumatologic conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653554997398

Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de concediu medica


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653490015179

Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653468671125

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653052276101

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653050768129

Achiziționarea de reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine”, conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1653050230290

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1652193203625

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei, întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei, pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1645278473170

Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651848654885

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651215966709

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651214697596

Achiziționarea de Endoproteze individuale oncologice modulare șold și genunchi, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651213449314

Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651211262255

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 09/DM din 24.05.2022

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat 3)

Anunț de participare

Caiet de sarcini

Documentația standard

DUAE

Formularele F4.1 și F4.2

Model contract

Rg02-1435

Oferte depuse:

Life Med SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 08/DM din 23.05.2022

Achiziționarea сопsumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională сопfоrm necesitiilor IMSP Spitalul Crini. Republican „Timofei Moșneaga”
репtru апul 2022 (repetat 3)

Anunț de participare

Caiet de sarcini

Documentația standard

DUAE

Formularele F4.1 și F4.2

Model contract

Rg02-1434

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data Control SRL

Life Med SRL

Medec Service SRL

Oxivit Med SRL

Pharmony SRL

Tribestar Farm SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 07/DM din 18.05.2022

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat 3)

Anunț de participare

Caiet de sarcini 

Documentația standard

DUAE

Formularele F4.1 și F4.2

Model contract

Rg02-1377 din 13.05.2022

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data Control SRL

Neurokos SRL

Ortofix SRL

Oxivit Med SRL

Sogno SRL

Tribestar Farm SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP06/DM din 16.05.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat3 )

Anunț de participare

Caiet de sarcini 

Documentația standard

DUAE

Formularele F4.1 și F4.2

Model contract

Rg02-1360 din 11.05.2022

Oferte depuse:

Data Control SRL

Life Med SRL

Oxivit Med SRL

Pharmony SRL

Triumf Motiv SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP05/DM din 06.05.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (reperat) prin procedura de achiziție

Anunț

Caiet de sarcini

DUAE

Formularele F4.1 si F4.2

Model contract

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data Control SRL

Edelmed SRL

Labromed Laborator SRL

Life Med SRL

Medec Service SRL

Medglobalfarm SRL

Medexcom Teh SRL

Oxivit Med SRL

Tehnomedica SRL

Tribestar Farm SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 04/DM din 03.05.2022

Privind Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat)

Invitatie de participare

Documentația standard

DUAE

Contract model

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data Control SRL

Labromed Laborator SRL

Life Med SRL

Medec Service SRL

Oxivit Med SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 03/DM din 03.05.2022

Privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” pentru anul 2022 (repetat)

Invitatie de participare

Documentația standard

DUAE

Contract model

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data Control SRL

Labromed Laborator SRL

Life Med SRL

Medec Service SRL

Oxivit Med SRL

Premium Medical SRL

Tehnomedica SRL

Tribestar Farm SRL


Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 02/DM din 03.05.2022

Privind Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat)

Invitatie de participare

Documentația standard

DUAE

Contract model

Oferte depuse:

Cavateh M SRL

Data control SRL

Life Med SRL

Neurokos SRL

Oxivit Med SRL

Premium Medical SRL

Sogno SRL

Tehnomedica SRL

Tribestar Farm SRL


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1649237073876

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022 (repetat)

Lista de distribuție 14.09.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1649083580289

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)

Lista de distribușie 14.09.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1649077003762

Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1649062295045

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 3 )


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648821478095

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648707767984

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648566468763

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648562411010

Achiziționarea de reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648224666100

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1647613960183 ANULATĂ

Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4×4) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii

Rg02- 1619 din 16.06.2022


Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nr. 01 DM din 07.03.2022 MODIFICATĂ

Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022

Invitatie de participare

Documentația standard

DUAE

Formulare 

Contract model

Rg02-785 din  02.03.2022

Rg02-789 din 02.03.2022

Rg02-804 din 04.03.2022

Oferte depuse:

Dita EstFarm SRL

Ecochime SRL

Labromed Laborator SRL

Medeferent Grup SRL

Natusana SRL

SARVN SRL


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644317857296

Teste pentru detectarea SARS-CoV-2 conform necesităților instituțiilor beneficiare, pentru anul 2022


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1644250744940

Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644250359768

Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2022 (listă suplimentară 2)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644244093650

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022_(REPETAT)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1645544349372

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644240963764

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643990746459

Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform necesităților pentru anul 2022 (REPETAT)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643813922770 

Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1641890776399

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1641389320096

Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022 (REPETAT)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1641386480349

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1641974893215

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1641982380906

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat 3 )


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1640945388666

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1638547510009

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2022 (repetat 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1638946035141

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (REPETAT)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1639072856218

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1639491686667

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1639495410932 

Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru trimestrul I anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637758662688

Achiziția dispozitive medicale (alcool etilic 96%) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637669837590

Endoproteze individuale oncologice modulare șold și genunchi conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668853205

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668384540

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637662634381

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637662036151

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637327903323

Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,, Timofei Moșneaga” Și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637321868736

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1636984265218

Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1636102483031

Achiziția Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1635779759175

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)  

Lista de distribuție 14.09.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1635775850404

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1634802369578

Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform necesităților pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1632925312707

Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629874770619

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629808869323

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629730227451

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629541303631

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629372471464

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629366512702

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629357933484

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022

Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629275333205

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-1061 din 14.03.2022-referitor la transmiterea contractelor electronice prin one drive

Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629208375002

Achiziţionarea- implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale – conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Trautomatologie şi Ortopedie pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629275333205

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629208375002

Achiziţionarea- implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale – conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Trautomatologie şi Ortopedie pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629120138856

Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628866063582

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628856219002

Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628853546170

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022  


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628778105584

Achiziționarea centralizată de instrumentar medical (chirurgical) conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 Achiziționarea centralizată de instrumentar medical (chirurgical) conform necesităților IMSP, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628235516302

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-922 din 10.03.2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628168719311

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628167390266

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628162883392

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628158934564

Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1628154354346

Achiziția Dispozitivelor medicale, întru realizarea Programului Național de transplant pentru anul 2022 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628088765819

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628083880120

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628002654232

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1628001612167

Achiziţionarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1627997360466

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2022

Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1627908488595

Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1625668760315

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare în testările imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de componente sanguine şi compatibilizarea sanguină pretransfuzională, pentru anul 2022


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1625658529469

Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anii 2021-2022


ARHIVĂ