ANUNȚURI LICITAȚII


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1618914026077

Achiziţionarea- implanturi traumatologico – ortopedice conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Trautomatologie şi Ortopedie pentru anul 2021


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1617630471650

Achiziţionarea- implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale – conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Trautomatologie şi Ortopedie pentru anul 2021


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619089765270 

Achiziţionarea Pieselor de schimb si materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021(repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619178945886

Achiziționarea transportului sanitar conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1617968619635

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1618557081221

Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 (repetat 3)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1618570422414 

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 3) 


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1617796338098

Achiziționarea de reactive pentru determinarea în serul sanguin a preparatelor imunosupresive, asigurarea laboratorului de tipizare cu reactive pentru efectuarea investigațiilor din lista de așteptare conform Programului Național Transplant 2021 


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1617782624007


Licitația Publică nr.  ocds-b3wdp1-MD-1617708953519

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2021 (repetat)


Licitația Publică nr.  OCDS-B3WDP1-MD-1614244666918 din 23.03.2021

Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 (repetat)

Scrisoare de informare Rg02-951


Licitația Publică nr.   OCDS-B3WDP1-MD-1616050198556 din 23.03.2021

Achiziţionarea Implanturilor traumatologice – ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2021 (repetat


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1615895810700 din 26.03.2021

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 1)

Anunț de participare

Contract-model

Lista de distribuție

Formularele F4.1 și F4.2


Licitația Publică nr. OCDS-B3WDP1-MD-1615540708684 din 22.03.2021

Achiziția materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021


Licitația Publică nr. OCDS-B3WDP1-MD-1615553704569 din 22.03.2021

Achiziţionarea Pieselor de schimb si materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021


Licitația Publică nr. OCDS-B3WDP1-MD-1614689386782 din 12.03.2021

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 (repetat)


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1611221100463 din 11.02.2021

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2021 (repetat)


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1611303748182 din 01.02.2021

Achiziția măștilor CPAP universale și nazale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moşneaga, pentru anul 2021


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1611047662507 din 09.01.2021

Achiziţionarea Implanturilor traumatologice – ortopedice conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Trautomatologie şi Ortopedie  pentru anul 2021


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1611040117724 din 24.02.2021

Achizițonarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Interventionala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2021


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1610983455807 din 06.02.2021

Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de concediu medical


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1610981676942 din 09.02.2021

Implanturi spinale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină urgentă și IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2021


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1610960571058 din 02.01.2021

Achiziţionarea Implanturilor traumatologice – ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2021


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1610719712456 din 29.01.2021

Achiziționarea Pungilor de evacuare urostome, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2021 (repetat)


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1610694912358 din 29.01.2021

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2021 (Repetat)


Licitația Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1610456755742 din 22.01.2021

Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru intervenții chirurgicale cerebrale(anevrisme intracerebrale, vase extracraniene, maloformații arterio – venoase)conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgi pentru anul 2021


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1610450737309 din 22.01.2021

Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, consumabile de laborator,reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie aSângelui, pentru anul 2021 (repetat) 


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1610362676709 din 08.02.2021

Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021


Licitația Publică nr. cds-b3wdp1-MD-1609933839775, din 14.01.2021

Teste pentru diagnosticul de laborator a infecției virale (SARSCOV- 2, FLU (A, B) RSV (A,B) conform necesităților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică/Tuburi PCR în stripuri cu capace


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1611579325154 din 02.02.2021

Analizator immunologic multiparametric cu monoteste conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2021


Licitația Publică nr. 20/00254 din data de 21.12.2020

Achiziția dispozitivelor medicale (echipamente de protecție) pentru combaterea Covid-19 necesare conform necesităților IMSP SCM Sfînta Treime pentru anul 2021

DUAE

Contract-model

Documentația standard

Oferte depuse:

ABC NEW Business FACTORY SRL

Becor SRL

EcoChimie SRL

ENDO Chirurgie SRL

Gemini Clothing Limited SRL

Medglobalfarm SRL

M-Inter-Farma SA

Tetis International &CO SRL

Triumf Motiv SRL


Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1610526667942 din 23.01.2021 (publicat electronic la data de 14.01.2021)

Achiziționarea Echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021


Licitația Publică nr. 20/00270 din 12.01.2021 (publicat electronic la data de 23.12.2020)

Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi  și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2021 (repetat)

Contract-model

DUAE


ARHIVĂ