Workshop internațional în vederea familiarizării cu bunele practice de achizitii publice electronice

          În perioada 23-25 octombrie 2018, reprezentanţi ai Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate au participat la un workshop organizat de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

          Atelierul de lucru a fost lansat cu scopul de a oferi un forum pentru factorii de decizie din domeniul comerțului și achizițiilor publice, precum și schimbul de informații privind activitățile și inițiativele naționale și bilaterale, regionale și multilaterale în domeniul achizițiilor publice.

          În cadrul ședinței, participanții au fost familiarizați cu activitățile OMC și BERD legate de achizițiile publice, în special în ceea ce privește comerțul, guvernanța și performanța economică.

          În timpul discuțiilor au fost prezentate avantajele și provocările asociate cu implementarea sistemului electronic de achiziții publice –  M-Tender, precum și procedurile și modalitățile care trebuie urmate, problemele conexe de politică și evoluțiile recente privind achizițiile electronice.

          Toţi participanţii la workshop au prezentat interes, reciprocitate şi colaborare în asigurarea îndeplinirii cerinţelor viitoare din sectorul achizițiilor publice, în beneficiul țărilor din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Caucaz.

  La eveniment au participat reprezentanți din 20 de state. Workshop  

Economii de peste 84 milioane lei la achiziţionarea centralizată a medicamentelor şi articolelor parafarmaceutice necesare pentru anul 2019

          Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a desfășurat procedurile de achiziție întru asigurarea sistemului de sănătate cu medicamente și articole parafarmaceutice, pentru anul 2019.

          În cadrul licitației publice, privind achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019, au fost solicitate 802 poziţii. Pentru 754 de poziţii au fost desemnați câștigători 16 operatori economici care au prezentat cel mai mic preţ și au corespuns tuturor cerinţelor, iar pentru 48 de poziții nu au fost depuse oferte și urmează să fie inițiată o procedură de achiziție repetată.

          Urmare a desemnării câștigătorilor, vor fi încheiate contracte în valoare totală de 260 726 915, 72 lei.

          Analiza prețurilor pentru medicamentele achiziționate pentru anii 2018 și 2019 demonstrează o dinamică pozitivă și anume: în anul 2019, comparativ cu anul 2018, diminuarea prețurilor a format o economie de 78 716 536,80 lei, ceea ce constituie circa 25%.

          La licitaţia publică privind achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2019, au fost solicitate 40 poziţii de articolelor parafarmaceutice pentru care au au fost desemnați câștigători 5 operatori economici cu care vor fi încheiate contracte în  valoare de 42 412 710,22 lei.

          Analiza prețurilor pentru articolele parafarmaceutice achiziționate pentru anii 2018 și 2019 demonstrează o dinamică pozitivă și anume: în anul 2019, comparativ cu anul 2018, diminuarea prețurilor a format o economie de 5 618 238,27 lei, ceea ce constituie 12%.

          CAPCS a fost creat la data de 10 octombrie 2016, în baza HG nr. 1128, fiind responsabil de organizarea licitaţiilor publice centralizate pentru achiziţionarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale.

          Din tabelul de mai jos poate fi remarcată o diminuare semnificativă a sumelor planificate și contractate de către IMSP-uri, din bugetul de stat, pentru achiziționarea medicamentelor și articolelor parafarmaceutice, de la fondarea CAPCS:

 

Bunurile achiziționate

2016

Planificat Contractat
Medicamente

540 000 000,00

553 021 237,00

Produse parafarmaceutice

81 000 000,00

89 623 889,00

Total

621 000 000,00

642 645 126,00

 

Bunurile achiziționate

2017

Planificat

Contractat

Medicamente

400 000 000,00

307 255 272,41

Produse parafarmaceutice

100 000 000,00

53 806 890,84

Total

500 000 000,00

361 062 163,25

 

Bunurile achiziționate

2018

Planificat

Contractat

Medicamente

343 147 391,00

291 515 639,86

Produse parafarmaceutice

64 559 914,00

44 431 088,56

Total

407 707 305,00

335 946 728,42

 

Bunurile achiziționate

2019

Planificat

Contractat

Medicamente

340 200 965,00

260 726 915,72

Produse parafarmaceutice

59 348 613,00

42 412 710,22

Total

399 549 578,00

303 139 625,94

          Economisirea banilor publici se datorează faptului că, odată cu crearea CAPCS, a fost implementat un Regulament privind achiziţionarea centralizată de medicamente și dispozitive medicale, prin care a fost creat un mecanism pentru utilizarea eficientă şi optimă a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate și de monitorizare a  executării minuțioase a contractelor de achiziții publice încheiate.