În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din întreaga țară!

          În scopul îmbunătățirii activității și eficientizării sistemului de sănătate prin implementarea unui mecanism eficient şi optim de utilizare a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 10 octombrie 2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (Centru) (prin   HG nr. 599 din 27.06.18).

Rg02-2860

Atenție! Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi pentru anul 2019

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de consumabile, dezinfectanți și reactivi pentru anul 2018, conform chestionarului de mai jos.

Scrisoarea CAPCS nr. Rg02-2845 din 01.08.2018

Scrisoare de însoțire – MODEL

Scrisoare de solicitare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi, necesare pentru anul 2019

Formular necesarul de Dispozitive Medicale 2019