Workshop în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate prin procedura Acord-Cadru

          În perioada 28-29 iunie, în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), se desfășoară un seminar la care participă experți din cadrul BERD în domeniul e-achizițiilor, aflați la Chișinău întro misiune de lucru.

          La discuții se vor întruni experți din Portugalia, Polonia, Ucraina, Georgia și Republica Moldova.

          Scopul workshop-ului este de a familiariza specialiștiii din cadrul CAPCS cu practica Portugaliei.

          În prima zi, participanții la atelierul de lucru discută despre macro-contextul portughez în vederea datelor demografice și economice, precum și indicatorii din domeniul sănătății.

          Expertul  portughez, Gustavo Leitão a expus istoricul, structură şi procese de implementare a programului de achiziții publice centralizate aplicat în Portugalia.   Totodată, dumnealui a făcut o paralelă între cadrul legislativ, ce vizează domeniul achizițiilor publice, din Portugalia și cel din țara noastră.

          Totodată, au fost aduse la discuții subiecte ce vizează monitorizarea, auditul și raportarea datelor privind achizițiilor publice.

          În a II-a parte a întrunirii, se planifică discuții ce vizează procedura Acord-Cadru.  

          La acest capitol urmează să fie puse în discuţii următoarele subiecte:

          – Concept – definiție, etape, durată, selecția furnizorilor și a loturilor, etc.;

          – Etape /pași – consultare publică, pre-calificare, propuneri;28.06.2017

          – Beneficii;

          – Categorii și produse – priorități;

          – Pregătirea concursului pentru prima etapă;

          – Acordarea – criterii și selecție;

          – Exemple de cazuri reale.

           Toţi participanţii la atelierul de lucru au prezentat interes, reciprocitate şi colaborare în asigurarea implementării procedurilor de achiziții publice centralizate eficiente.

Consumabile de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile pentru IMSP-urile din ţară

          Ieri, 13.06.2017, în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale au fost desemnaţi câştigătorii pentru consumabilele necesare IMSP-urilor în anul 2017, incluse în LP nr. 17/00849 din 11.04.2017.

          La şedinţă au participat specialişti din cadrul:

– CAPCS;

– IMSP Institutul Oncologic;

– IMSP Institutul de Medicină Urgentă;

– IMSP Institutul Mamei şi Copilului;

– IMSP Spitalul Clinic Republican.

          Scopul întrunirii a fost de a evalua corespunderea mostrele prezentate cu parametrii tehnici stipulați în documentația de atribuire, întru asigurarea IMSP-urilor cu consumabile de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile.

          Conform procedurii, operatorii economici desemnaţi câştigători vor fi anunţaţi despre rezultatele licitaţiei în următoarele zile.

          Notă!          

          La desfăşurarea tuturor procedurilor de achiziţii publice, CAPCS cooptează în grupurile de lucru specialişti cu drept de vot  la elaborarea documentelor de licitaţie, evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigătorilor.