Masă rotundă “Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate – Provocări şi soluţii. Zero Corupţie în Sănătate”

          Astăzi, 30 mai, în cadrul Ministerului Sănătăţii, a fost organizată o masă rotundă la care au participat ministrul Sănătăţii, directorul Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate (CAPCS), 24 specialişti delegate ai IMSP-urilor de nivel republican, municipal şi raional, precum și 5 reprezentanți ai operatorilor economici desemnaţi câştigători la licitaţii.

          Scopul întrunirii a fost accelerarea reformelor iniţiate în domeniul de achiziţie medicamente şi dispositive medicale.

          În cuvântul de salut, ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan a menţionat: Foto minister„Una dintre principalele acțiuni în vederea eliminării risipei banilor publici, a fraudei și corupției din sănătate a fost crearea CAPCS. Nu vom mai admite ca vreun pacient internat să fie pus în situația de a-și procura singur medicamente”.

          Directorul CAPCS a prezentat rezultatele activităţii Centrului, enumerând date statistice. Totodată, Ivan Antoci a făcut apel către toate entitățile prezente la seminar în vederea colaborării şi cu scopul implementării programului automatizat de monitorizare a executării contractelor, în urma căruia va apărea:

– Posibilitatea efectuării comenzilor către operatorii economici în versiune electronică.

– Remiterea în adresa Centrului a datelor despre medicamentele solicitate (în versiune electronică).

– Monitorizarea cantităților contractate, a celor livrate (lunar) și a celor rămase (conform condițiilor contractuale).

– Evidența sumelor, inclusiv penalitatea, în cazul nelivrării bunurilor în termenele stabilite.

          În același context, au fost înaintate un șir de propuneri în vederea îmbunătăţirii serviciilor şi sporirii accesului la medicamente, dispositive medicale şi alte produse medicale necesare în întregul sistem de sănătate.

          Toţi participanţii la masa rotundă au manifestat interes, reciprocitate şi deschidere pentru realizarea obiectivului final: transparenţa în sectorul achiziţiilor publice în domeniul sănătăţii şi asigurarea sistemului de sănătate  cu medicamente calitative în regim continuu.

Conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice

Rg02-1447

Lista medicamentelor autorizate în RM conform necesităţilor IMSP pentru anul 2018

Lista dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice) autorizate în RM conform necesităţilor IMSP pentru anul 2018

Vă atenționăm că, prezentele liste sunt pentru vizualizare, pentru a prezenta necesarul de medicamente și dispozitive medicale (articole parafarmaceutice) pentru anul 2018 către IMSP va fi remis fișierul codificat personalizat pentru completare, pe adresa de e-mail oficială cu instrucțiunile de rigoare.

Seminar în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate

          În perioada 8-12 mai 2017, la Lisabona, Portugalia a fost organizat un seminar la care au participat 3 reprezentanți ai Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate din Republica Moldova și 15 reprezentanți ai Mongoliei.

          Atelierul de lucru a fost lansat cu scopul de a instrui reprezentanţii Republicii Moldova și ai Mongoliei în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate prin procedura Acord-Cadru.

          În cadrul întrunirii au fost conturate obiectivele strategice și specifice ale sistemului, fiind descrise aspecte organizatorice și instituționale precum:

  • elaborarea și gestionarea acordurilor-cadru;

  • utilizarea e-achizițiilor;

  • criterii de selecție;

  • studii de piață;

  • specificații tehnice;

  • criterii de evaluare și analize;

  • monitorizarea entităților privind executare contractelor.

          În timpul discuțiilor au fost prezentate practicile și experiența Portugaliei în ceea ce privește modalitățile de obținere a celui mai bun raport preț-calitate.

          Toţi participanţii la workshop au prezentat interes în asigurarea îndeplinirii cerinţelor de dezvoltare a sectorul de achiziții centralizate în sănătate prin articularea fermă la cele mai bune practici şi standardele recunoscute la nivel internațional.

          Evenimentul a fost organizat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare  în colaborare cu SPMS (Shared Services For Ministry of Health).

Foto Lisabona