Cadrul legal național

În activitatea Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate se aplică următoarele acte legislative şi normative:
Legi:
 Hotărâri de Guvern:
Ordine: