Informaţii de urgență


Către instituțiile medico-sanitare publice

CIRCULARĂ cu privire la necesarul de consumabile medicale, consumabile de laborator și dezinfectanți pentru anul 2020. 

Ordinul CAPCS nr. Rg03-40 din 24.06.2019

Cu privire la aprobarea Listei de consumabile medicale, consumabile de laborator și dezinfectanți ce urmează a fi achiziționate centralizat pentru anul 2020

Scrisoare model 

Formular consumabile medicale, consumabile de laborator și dezinfectanți pentru anul 2020


Către instituțiile medico-sanitare publice

CIRCULARĂ cu privire la necesarul de dispozitive medicale (Consumabile, dezinfectanți (biodistructivi), reactivi și consumabile de laborator. 

Ordinul CAPCS nr. Rg03-20 din 21.02.2018

Cu privire la achiziţionarea la nivel instituţional a necesarului de reagenţi, consumabile și dezinfectanţi


Către operatorii economici

Scrisoarea AMDM nr. A07.PS-01.Rg02-6966 din data de 23.08.2016


Către operatorii economici

Scrisoarea AMDM nr. A07.PS-01.Rg02-3636 din data de 22.04.2016


Către operatorii economici interesaţi

Scrisoarea AMDM nr. A07.PS-01.Rg02-3563 din data de 20.04.2016


Ordinul AMDM nr. A07.PS-01.Rg04-263 din 05.11.2015

Cu privire la achiziţionarea la nivel instituţional a reagenţilor, consumabilelor, accesorii, piese de schimb, dezinfectanţi


Ordinul AMDM nr. A07.PS-01.Rg04-92 din 19.11.2013

Cu privire la achiziţionarea la nivel instituţional a reagenţilor, consumabilelor, accesorii, piese de schimb, dezinfectanţi