Economii de peste 84 milioane lei la achiziţionarea centralizată a medicamentelor şi articolelor parafarmaceutice necesare pentru anul 2019

          Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a desfășurat procedurile de achiziție întru asigurarea sistemului de sănătate cu medicamente și articole parafarmaceutice, pentru anul 2019.

          În cadrul licitației publice, privind achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019, au fost solicitate 802 poziţii. Pentru 754 de poziţii au fost desemnați câștigători 16 operatori economici care au prezentat cel mai mic preţ și au corespuns tuturor cerinţelor, iar pentru 48 de poziții nu au fost depuse oferte și urmează să fie inițiată o procedură de achiziție repetată.

          Urmare a desemnării câștigătorilor, vor fi încheiate contracte în valoare totală de 260 726 915, 72 lei.

          Analiza prețurilor pentru medicamentele achiziționate pentru anii 2018 și 2019 demonstrează o dinamică pozitivă și anume: în anul 2019, comparativ cu anul 2018, diminuarea prețurilor a format o economie de 78 716 536,80 lei, ceea ce constituie circa 25%.

          La licitaţia publică privind achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice pentru anul 2019, au fost solicitate 40 poziţii de articolelor parafarmaceutice pentru care au au fost desemnați câștigători 5 operatori economici cu care vor fi încheiate contracte în  valoare de 42 412 710,22 lei.

          Analiza prețurilor pentru articolele parafarmaceutice achiziționate pentru anii 2018 și 2019 demonstrează o dinamică pozitivă și anume: în anul 2019, comparativ cu anul 2018, diminuarea prețurilor a format o economie de 5 618 238,27 lei, ceea ce constituie 12%.

          CAPCS a fost creat la data de 10 octombrie 2016, în baza HG nr. 1128, fiind responsabil de organizarea licitaţiilor publice centralizate pentru achiziţionarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale.

          Din tabelul de mai jos poate fi remarcată o diminuare semnificativă a sumelor planificate și contractate de către IMSP-uri, din bugetul de stat, pentru achiziționarea medicamentelor și articolelor parafarmaceutice, de la fondarea CAPCS:

 

Bunurile achiziționate

2016

Planificat Contractat
Medicamente

540 000 000,00

553 021 237,00

Produse parafarmaceutice

81 000 000,00

89 623 889,00

Total

621 000 000,00

642 645 126,00

 

Bunurile achiziționate

2017

Planificat

Contractat

Medicamente

400 000 000,00

307 255 272,41

Produse parafarmaceutice

100 000 000,00

53 806 890,84

Total

500 000 000,00

361 062 163,25

 

Bunurile achiziționate

2018

Planificat

Contractat

Medicamente

343 147 391,00

291 515 639,86

Produse parafarmaceutice

64 559 914,00

44 431 088,56

Total

407 707 305,00

335 946 728,42

 

Bunurile achiziționate

2019

Planificat

Contractat

Medicamente

340 200 965,00

260 726 915,72

Produse parafarmaceutice

59 348 613,00

42 412 710,22

Total

399 549 578,00

303 139 625,94

          Economisirea banilor publici se datorează faptului că, odată cu crearea CAPCS, a fost implementat un Regulament privind achiziţionarea centralizată de medicamente și dispozitive medicale, prin care a fost creat un mecanism pentru utilizarea eficientă şi optimă a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate și de monitorizare a  executării minuțioase a contractelor de achiziții publice încheiate.

În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din întreaga țară!

          În scopul îmbunătățirii activității și eficientizării sistemului de sănătate prin implementarea unui mecanism eficient şi optim de utilizare a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 10 octombrie 2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (Centru) (prin   HG nr. 599 din 27.06.18).

Rg02-2860

Atenție! Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi pentru anul 2019

slide-1

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de consumabile, dezinfectanți și reactivi pentru anul 2018, conform chestionarului de mai jos.

Scrisoarea CAPCS nr. Rg02-2845 din 01.08.2018

Scrisoare de însoțire – MODEL

Scrisoare de solicitare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi, necesare pentru anul 2019

Formular necesarul de Dispozitive Medicale 2019

Atenție! Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de Dispozitive Medicale, pentru anul 2018

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de consumabile, dezinfectanți și reactivi pentru anul 2018, conform chestionarului anexat mai jos.

Scrisoarea CAPCS nr. Rg02-2022 din 11.05.2018

Scrisoare de însoțire – MODEL

Formular necesarul de Dispozitive Medicale 2018

Specificaţii generice – actualizat la data de 24.07.2018

Atenție! Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi pentru anul 2018

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de consumabile, dezinfectanți și reactivi pentru anul 2018, conform chestionarului plasat pe pagina web a Centrului (www.capcs.md).

Ordin CAPCS nr. Rg03-91 cu privire la aprobarea listelor Consumabilelor, Dezinfectanților și Reactivilor pentru anul 2018

Scrisoare de informare

Scrisoare de însoțire – MODEL

Formular Consumabile, Dezinfectanti și Reactivi 2018

Achiziții publice în sectorul de sănătate – teorie și practică

IMG-bd4d2dbd0deae8f52eafe9c93d785589-V          În perioada 11-14 septembrie, curent la Chișinău se desfășoară un atelier de lucru ce vizează achizițiile publice din sectorul de sănătate.

         Workshop-ul este organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cooperare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale și Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate.

          Atelierul de lucru a fost lansat cu scopul implementarea unei platforme electronice de achiziții publice în domeniul sănătății.

          Vizita specialiștilor internaționali este o treaptă importantă în elaborarea viziunii, obiectivelor strategice și specifice ale sistemului de e-achiziții, fiind descrise următoarele obiective și avantaje ale acestuia:

                    1. Înțelegerea obiectivelor și a strategiilor;

                    2. Identificarea oportunităților;

                    3. Recunoașterea instrumentelor și a tehnicilor de achizitii în sănătate;

                    4. Clasificarea principalelor funcții și responsabilități între instituțiile centrale de achizițiile publice responsabile pentru anumite categorii de produse;

                    5. Definirea obiectivelor specific (calitativi și cantitativi);

                    6. Proiectarea indicatorilor cantitativi.

                    7. Cunoașterea instumentelor online și a platformelor pentru procesul de achiziție.

          În timpul discuțiilor au fost prezentate modele de implementare, studii de caz de punere în aplicare și exemple relevante pentru Republica Moldova.

          Pentru țara noastră, îndeplinirea cerinţelor viitoare din sectorul public e-achiziții, c este o articulare fermă la contextul european.

IMG-f4598cc893e7a3d4a83b6be0b889e561-V

Achiziții publice transparente și eficiente în Republica Moldova

Eveniment          În perioada 4-6 septembrie curent, alături de alte 50 persoane implicate în procesul de achizitii, participă la un atelier de lucru și reprezentanții Centrului pentru achizitii publice centralizate în sănătate. Workshopul a fost organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, în cooperare cu Agenția Achiziții Publice a Republicii Moldova.

          Scopul atelierului de lucru este famializarea participanților cu procedurile de achizitii publice din SUA, Acordul OMC privind achizițiile publice și alte acorduri internaționale la care Republica Moldova face parte.

          În timpul discuțiilor vor fi identificați pașii cheie care trebuie parcurși pentru progresul Republicii Moldova în reformarea sistemului de achiziții publice și ajustarea acestuia la standardele recunoscute la nivel internațional.21397748_1998970417088075_2096424665_n

          Totodată, va fi prezentat un set de recomandări specifice și strategia de punere în aplicare a acestora prin cele mai bune practice internaționale.

          Toţi participanţii la workshop prezintă interes, reciprocitate şi colaborare.

Workshop în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate prin procedura Acord-Cadru

          În perioada 28-29 iunie, în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), se desfășoară un seminar la care participă experți din cadrul BERD în domeniul e-achizițiilor, aflați la Chișinău întro misiune de lucru.

          La discuții se vor întruni experți din Portugalia, Polonia, Ucraina, Georgia și Republica Moldova.

          Scopul workshop-ului este de a familiariza specialiștiii din cadrul CAPCS cu practica Portugaliei.

          În prima zi, participanții la atelierul de lucru discută despre macro-contextul portughez în vederea datelor demografice și economice, precum și indicatorii din domeniul sănătății.

          Expertul  portughez, Gustavo Leitão a expus istoricul, structură şi procese de implementare a programului de achiziții publice centralizate aplicat în Portugalia.   Totodată, dumnealui a făcut o paralelă între cadrul legislativ, ce vizează domeniul achizițiilor publice, din Portugalia și cel din țara noastră.

          Totodată, au fost aduse la discuții subiecte ce vizează monitorizarea, auditul și raportarea datelor privind achizițiilor publice.

          În a II-a parte a întrunirii, se planifică discuții ce vizează procedura Acord-Cadru.  

          La acest capitol urmează să fie puse în discuţii următoarele subiecte:

          – Concept – definiție, etape, durată, selecția furnizorilor și a loturilor, etc.;

          – Etape /pași – consultare publică, pre-calificare, propuneri;28.06.2017

          – Beneficii;

          – Categorii și produse – priorități;

          – Pregătirea concursului pentru prima etapă;

          – Acordarea – criterii și selecție;

          – Exemple de cazuri reale.

           Toţi participanţii la atelierul de lucru au prezentat interes, reciprocitate şi colaborare în asigurarea implementării procedurilor de achiziții publice centralizate eficiente.