ATENȚIE! CIRCULARĂ cu privire la necesarul de dispozitive medicale (Consumabile, dezinfectanți (biodistructivi), reactivi și consumabile de laborator.

În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

CIRCULARĂ cu privire la necesarul de dispozitive medicale (Consumabile, dezinfectanți (biodistructivi), reactivi și consumabile de laborator. 

Ordinul CAPCS nr. Rg03-20 din 21.02.2018

Cu privire la achiziţionarea la nivel instituţional a necesarului de reagenţi, consumabile și dezinfectanţi

Atenție! Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi pentru anul 2018

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a demarat procedura de colectare a necesarului de consumabile, dezinfectanți și reactivi pentru anul 2018, conform chestionarului plasat pe pagina web a Centrului (www.capcs.md).

Ordin CAPCS nr. Rg03-91 cu privire la aprobarea listelor Consumabilelor, Dezinfectanților și Reactivilor pentru anul 2018

Scrisoare de informare

Scrisoare de însoțire – MODEL

Formular Consumabile, Dezinfectanti și Reactivi 2018

Achiziții publice în sectorul de sănătate – teorie și practică

IMG-bd4d2dbd0deae8f52eafe9c93d785589-V          În perioada 11-14 septembrie, curent la Chișinău se desfășoară un atelier de lucru ce vizează achizițiile publice din sectorul de sănătate.

         Workshop-ul este organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cooperare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale și Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate.

          Atelierul de lucru a fost lansat cu scopul implementarea unei platforme electronice de achiziții publice în domeniul sănătății.

          Vizita specialiștilor internaționali este o treaptă importantă în elaborarea viziunii, obiectivelor strategice și specifice ale sistemului de e-achiziții, fiind descrise următoarele obiective și avantaje ale acestuia:

                    1. Înțelegerea obiectivelor și a strategiilor;

                    2. Identificarea oportunităților;

                    3. Recunoașterea instrumentelor și a tehnicilor de achizitii în sănătate;

                    4. Clasificarea principalelor funcții și responsabilități între instituțiile centrale de achizițiile publice responsabile pentru anumite categorii de produse;

                    5. Definirea obiectivelor specific (calitativi și cantitativi);

                    6. Proiectarea indicatorilor cantitativi.

                    7. Cunoașterea instumentelor online și a platformelor pentru procesul de achiziție.

          În timpul discuțiilor au fost prezentate modele de implementare, studii de caz de punere în aplicare și exemple relevante pentru Republica Moldova.

          Pentru țara noastră, îndeplinirea cerinţelor viitoare din sectorul public e-achiziții, c este o articulare fermă la contextul european.

IMG-f4598cc893e7a3d4a83b6be0b889e561-V

Achiziții publice transparente și eficiente în Republica Moldova

Eveniment          În perioada 4-6 septembrie curent, alături de alte 50 persoane implicate în procesul de achizitii, participă la un atelier de lucru și reprezentanții Centrului pentru achizitii publice centralizate în sănătate. Workshopul a fost organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, în cooperare cu Agenția Achiziții Publice a Republicii Moldova.

          Scopul atelierului de lucru este famializarea participanților cu procedurile de achizitii publice din SUA, Acordul OMC privind achizițiile publice și alte acorduri internaționale la care Republica Moldova face parte.

          În timpul discuțiilor vor fi identificați pașii cheie care trebuie parcurși pentru progresul Republicii Moldova în reformarea sistemului de achiziții publice și ajustarea acestuia la standardele recunoscute la nivel internațional.21397748_1998970417088075_2096424665_n

          Totodată, va fi prezentat un set de recomandări specifice și strategia de punere în aplicare a acestora prin cele mai bune practice internaționale.

          Toţi participanţii la workshop prezintă interes, reciprocitate şi colaborare.

Workshop în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate prin procedura Acord-Cadru

          În perioada 28-29 iunie, în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), se desfășoară un seminar la care participă experți din cadrul BERD în domeniul e-achizițiilor, aflați la Chișinău întro misiune de lucru.

          La discuții se vor întruni experți din Portugalia, Polonia, Ucraina, Georgia și Republica Moldova.

          Scopul workshop-ului este de a familiariza specialiștiii din cadrul CAPCS cu practica Portugaliei.

          În prima zi, participanții la atelierul de lucru discută despre macro-contextul portughez în vederea datelor demografice și economice, precum și indicatorii din domeniul sănătății.

          Expertul  portughez, Gustavo Leitão a expus istoricul, structură şi procese de implementare a programului de achiziții publice centralizate aplicat în Portugalia.   Totodată, dumnealui a făcut o paralelă între cadrul legislativ, ce vizează domeniul achizițiilor publice, din Portugalia și cel din țara noastră.

          Totodată, au fost aduse la discuții subiecte ce vizează monitorizarea, auditul și raportarea datelor privind achizițiilor publice.

          În a II-a parte a întrunirii, se planifică discuții ce vizează procedura Acord-Cadru.  

          La acest capitol urmează să fie puse în discuţii următoarele subiecte:

          – Concept – definiție, etape, durată, selecția furnizorilor și a loturilor, etc.;

          – Etape /pași – consultare publică, pre-calificare, propuneri;28.06.2017

          – Beneficii;

          – Categorii și produse – priorități;

          – Pregătirea concursului pentru prima etapă;

          – Acordarea – criterii și selecție;

          – Exemple de cazuri reale.

           Toţi participanţii la atelierul de lucru au prezentat interes, reciprocitate şi colaborare în asigurarea implementării procedurilor de achiziții publice centralizate eficiente.

Consumabile de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile pentru IMSP-urile din ţară

          Ieri, 13.06.2017, în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale au fost desemnaţi câştigătorii pentru consumabilele necesare IMSP-urilor în anul 2017, incluse în LP nr. 17/00849 din 11.04.2017.

          La şedinţă au participat specialişti din cadrul:

– CAPCS;

– IMSP Institutul Oncologic;

– IMSP Institutul de Medicină Urgentă;

– IMSP Institutul Mamei şi Copilului;

– IMSP Spitalul Clinic Republican.

          Scopul întrunirii a fost de a evalua corespunderea mostrele prezentate cu parametrii tehnici stipulați în documentația de atribuire, întru asigurarea IMSP-urilor cu consumabile de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile.

          Conform procedurii, operatorii economici desemnaţi câştigători vor fi anunţaţi despre rezultatele licitaţiei în următoarele zile.

          Notă!          

          La desfăşurarea tuturor procedurilor de achiziţii publice, CAPCS cooptează în grupurile de lucru specialişti cu drept de vot  la elaborarea documentelor de licitaţie, evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigătorilor.